ŻARCZYCE DUŻE
                                     Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r. nr I

Cmentarz przeniesiony. Założony we wsi, ogrodzony drutem na słupach, obejmował kilka mogił z drewnianymi 
krzyżami i duży krzyż ustawiony na środku. W 1928 roku cmentarz wyremontowano. Pochowanych było tu 39 
żołnierzy armii niemieckiej, ekshumowanych w latach trzydziestych i przeniesionych na cmentarz wojenny nr II  
w Żarczycach Dużych.
                                              Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r. nr II  

Cmentarz położony jest po lewej stronie drogi skręcającej od szosy, przy  remizie  strażackiej.  Usytuowany  na  skraju  lasu  na 
terasie ( wys. ok. 60 cm ) na planie prostokąta ( 12,5 x 7 m ). Obejmuje  9  kwater  różnej  wielkości,  na 5  kwaterach  krzyże  z 
brzozowych gałęzi. Na kwaterze od strony pola drewniany profilowany krzyż z niewielkim daszkiem nad żeliwną figurą Chrystusa.
 Cmentarz porośnięty trawą, krzewami róży i sosnami. Spoczywa tu 52 żołnierzy armii niemieckiej poległych w grudniu 1914 i od 
stycznia do marca 1915 roku, wśród nich szczątki żołnierzy ekshumowanych i przeniesionych w latach trzydziestych z cmentarza 
wojennego nr I w Żarczycach Dużych. Pierwotnie cmentarz obejmował dwie kwatery wygrodzone kamiennym murkiem. W 1928 
roku wyremontowany, m.in. wykonano nowe ogrodzenie, ustawiono drewniane krzyże na   kwaterach  oraz  jeden  duży  krzyż  z 
wykazem poległych. Obecnie cmentarz jest bardzo zadbany i  odwiedzany. Według  leciwej  mieszkanki  jednego  z  okolicznych 
domów, na cmentarzu tym pochowano, w miejscu gdzie leżą kamienie, dwóch  członków  powojennego  podziemia  zastrzelonych 
przez UB.
Krzyż na cmentarzu nr II
Szkic cmentarza wojennego nr II z 1914 - 1915 r., w Zarczycach Dużych
Do początku strony
Cmentarz nr I w Żarczycach Dużych - zdjęcie podpisane z tyłu
Cmentarz nr II w Żarczyczch Dużych 1918 rok - zdjęcie opisane z tyłu