WODZISŁAW
Kwatera żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim starym
Szkic dzielnicy wojennej 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim
W końcu cmentarza, na lewo od głównej  alejki, trzy  kwatery  w 
cementowych  obramowaniach ( 5 x 2 m. ).  Kwatery  trójdzielne,
na przedniej kwaterze stojąca płyta z lastrika, na tylnej był beto -
nowy krzyżyk.
Spoczywa tu 257 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 5 rosyjskiej,
i 3 niemieckiej. Pierwotnie dzielnica wojenna obejmowała większy
obszar cmentarza, obecnie zarośnięty chaszczami i krzakami.
Do góry strony