Wilkomija
Tekst nadesłał p.Adam Tutaj
Cmentarz  znajduje się za Chojnami, na podejściach góry Wilkomija. Leży tam prawdopodobnie 5 Austriaków i Rosjanin.
Na drzewie jest mały wykaz poległych, a pod  drzewem  obetonowany  nagrobek rosyjskiego  żołnierza Worobiewa z 205
Pułku Piechoty. Płyta jest symboliczna. Na drzewie na wykazie jest wzmianka o oficerze Zapolskim. Grobu, jako takiego,   
nie ma. Jest tam umieszczony symbolicznie. Podobnie po drugiej  stronie rzeki w lesie ( w Mostach ) jest, a przynajmniej
był jeszcze niedawno  prawosławny krzyż  z zardzewiałą  tabliczką w miejscu,  gdzie zginął, rozerwany  pociskiem  dużego
kalibru. Zapolski ( imię i stopień nie znane ), był oficerem w 182 Grochowskim Pułku Piechoty. Mieszkał w miejscowości
Mkriam ?, nr domu 14, Porijskaja Obłast. Wiadomość jest pewna, bo tyle udało się odczytać z nieśmiertelnika. Trafił się
on w pobliżu krzyza kilka lat temu, zanim jeszcze krzyż postawiono. Na wykazie powieszonym na drzewie są następujące
napisy:

JAGER SADIL ALOIS  K.U.K.F. JAG. B25
... ... JOSEF  K.U.K.
5 NIEZNANYCH
POLEGLI Z 1, 25, 31 PUŁKU PIECHOTY 25 BAT. STRZELCÓW POLNYCH

RUSSE OFFZ.  .... ZAPOLSKI 182 GROCH.
RUSSE INF. NIEZNANY

Pod drzewem na żeliwnej tablicy napisy"
HIER  RUHT
RUSSE
WOROBIEW
R.J.205
PRO  PATRIA
Do góry strony