TUMLIN
Kwatera i płyta żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim
Na lewo od wejścia w rogu cmentarza  jest zlokalizowana  kwatera ( 6.3 x 2 m ) w obramieniu z czerwonego  piaskowca.
Obok przy murze była zarośnięta murawą płyta z czerwonego piaskowca, na której wyryty był napis:
1914 - 18 | GEFALLEN FUR DEUTSCHLAND | REINHOLD FUSSEL LJR 7 15.V.15 | RICHARD KACZALA LJR                      
37 13.V.15 | ERNST MEYER LJR 46 13.V.15 | OTTO PASCHKE LJR 46 13.V.15 | C.HEMMERLING LJR 46 13.V.15 |
WILH.NEUMANN LJR 46 13.V.15 | ALBERT PEUKE LJR 46 13.V.15 | GEORG LIERSCH LJR 46 13.V.15.
Spoczywa tu 20 żołnierzy armii rosyjskiej i 8 niemieckiej. Pierwotnie dzielnica wojenna obejmowała ok.10 mogił z drewnianymi 
krzyżami. W 1927 r. krzyże odnowiono, między mogiłami poległych postawino duży drewniany krzyż z wykazem poległych.