SOKOŁOW  DOLNY
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Szkic cmentarza wojennego
Cmentarz położony jest na skraju lasu, po prawej  stronie  linii  kolejowej
Kielce - Jędrzejów, w odległości ok. 25 metrów od toru.
W przeważającej części zajęty przez kopiec ziemny o obwodzie ok. 45 m.
i wysokości ok. 2,5 m., na  którym  stoją  krzyże. U stóp  kopca od strony
drogi jest kilka pagórków ziemnych, pierwotnie być może mogił.
Cmentarz porośnięty jest trawą. Prawdopodobnie spoczywają tu żołnierze
armii  austro - węgierskej i rosyjskiej. W 1984 roku  z  inicjatywy  Szkoły
Podstawowej w Sokołowie  Dolnym  usypano na wierzchołku  kopca  kop-
czyk z kamieni, na którym ustawiono krzyż brzozowy.
Slady pojedynczych mogił
Do góry strony