SNOCHOWICE
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Szkic cmentarza wojennego w Snochowicach
Cmentarz położony jest po lewej stronie drogi Snochowice - Korczyn, w lesie
na  wzniesieniu.  Założony  po  bitwie  pod  Łopusznem,  na  planie  kwadratu            
ok. 30 x 30 m ), obejmuje  18 kwater. Kwatery  zgrupowane są w dwóch  rzę-     
dach, z alejką  pośrodku, jedna większa kwatera po prawej  stronie. Kwatery         
są słabo widoczne, porośnięte krzewami i drzewami. Spoczywa tu  280  żołnie-         
rzy armii rosyjskiej. Pierwotnie na kwaterach stały drewniane krzyże. W 1927   
roku cmentarz wyremontowano: nadsypano mogiły i ogrodzono żerdziami na 
słupach, na środku ustawiono duży drewniany krzyż z wykazem poległych. W    
czasie II wojny św.  prawdopodobnie pochowano tu kilku żołnierzy  armii  nie- 
mieckiej. Ciekawe i tajemnicze miejsce. Ktoś kiedyś pisał w "Echu Dnia" że
widział tam zjawę rosyjskiego żołnierza.
Do góry strony