SŁABOSZÓW
Kwatery żołnierzy z 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim
W górnym rogu cmentarza od ulicy, przy alece św. Jana  Nepomu-
cena, na niewielkim zboczu, 5 różnej  wielkości  kwater  wygrodzo-
nych rowkiem. Z lewej strony skupisko krzewów i nagrobek z figu-
rą Matki Boskiej z 1918 roku.
Spoczywa tu 25 żołnierzy armii austro - węgierskiej, 8 rosyjskej i 4
nieznanej  przynależności  armijnej.  Pierwotnie dzielnica  wojenna 
obejmowała 9 mogił  pojedynczych i zbiorowych,  na  których  były 
drewniane krzyże z napisami.
Do góry strony