RUDA  ZAJĄCZKOWSKA
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 rok
Cmentarz  zachowany  w  bardzo  złym  stanie. 
Założony za wsią  przy  starym  trakcie  Ruda - 
Czartoszowy pierwotnie obejmował kilkanaście 
mogił z  drewnianymi  krzyżami. W  1926  roku 
mogiły  ogrodzono  żerdziami  na  słupach,  na 
środku postawiono duży drewniany prawosławny 
krzyż z wykazem poległych. W czasie  II  wojny 
światowej pochowano tu  kilku  żołnierzy  armii 
niemieckiej. Obecnie teren  cmentarza  bardzo 
zdewastowany, zabudowa podsunęła się już pod 
sam   cmentarz.  Zachoway  się  gdzieniegdzie 
resztki ziemnej otoczki cmentarza, brak nawet 
śladu  mogił.  Teren  porośnięty  zaniedbanym 
laskiem.                                                                  

W roku 2007 zniknęła tablica oznaczająca    
miejsce cmentarza i ślady po niej. 
Cmentarz wojenny. Spoczywa tu 99 żołnierzy armii rosyjskiej 
poległych głównie w 1915 roku.
Zabudowa podeszła pod sam cmentarz
Do góry strony
Cmentarz bez tablicy. Prosimy Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków o ponowne oznaczenie Cmentarza