RUDA  MALENIECKA
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz po lewej stronie szosy do Piotrkowa naprzeciw szkoły
podstawowej, założony na planie prostokąta ( 19 x 16 m. ).
Ogrodzony z dwóch stron siatką, z pozostałych  drewnianym pło-
tem. Od strony szosy bramka z mtealowych  prętów  z  napisem:
ROK 1914. Wewnątrz w 5 rzędach 21 mogił w postaci pagórków 
ziemnych. W  lewym  narożniku od strony szosy  była  większa i
wyższa mogiła z drewnianym krzyżem.
Na mogiłach było 17 drewnianych krzyży rosyjskich, 2 łacińskie
i 2 tablice z blaszanymi daszkami. Na krzyżach napisy:

- WASILEWICZ | TISLIKOW....
- ANDREJ | ... | + 6.12.1914
- PIOTR JEGOROW | KOMDT.D.TELEF.ABT. | + 9.1.1915
- ANGRIGOR.GURLOWO- | ...GREND.GREN...IB GARDE R. 6 | + 23.3.1915
- ALEXANDER MASZKOW | GEFR... | + 10.2.1915
- ...K DIACZENKO | GREND.TAURYCZER GREND.R... | + 7.12.1914
- ... | ... | 12.12.1914
- PETER MOROZOW | GREND. | TAWRYCZER GR. GR 6 | + 5.4.1914
- ANDREJ GRYGONOSZ | GREND.MOSK.G.R.8 | + 2.1.1915
- ...KORY | ROSŁAKOW | GREND.MOSK... | + 16.12.1914
- ... | ... | + 7.7.1915
- ... | ... | + 2.3.1915
- ... | ... | + 18.1.1915

Na tablicy napis:

- FIODOR | GRYGORIEW | AROSTYN | PAWEL | LEWICKI | ...ENADIER |
  | ...| ... | + | 7.DEZ. | 1914

Cmentarz porośnięty  trawą. Spoczywa tu 35 żołnierzy  armii  ro-
syjskiej, 2 niemieckiej i 1 austro - węgierskiej.
Pierwotnie cmentarz obejmował ok. 30 mogił z drewnianym krzy- 
żami i tablicami. W okresie międzywojennym był pod opieką miej-
scowej szkoły, której uczniowie usypali ''Mogiłę Nieznanego żoł-
nierza''. W 1928 r. cmentarz wyremontowano, nadsypano mogiły,
zakonserwowano krzyże i tablice oraz naprawiono drewniane og-
rodzenie.
Szkic cmentarza z lat osiemdziesiątych ub. wieku
Cmentarz niedawno został odnowiony, jest dość zadbany
Fotografie nadesłała Agnieszka Tumiłowicz
Do góry strony