REMBIESZYCE
                              Mogiła żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim  

Po prawej stronie głównej alejki, pod wielką sosną, betonowa płyta ( 130 x 230 cm )  zarośnięta  krzewami.   
W rogach 4 kamienne słupki. Według miejscowych informacji spoczywa tu 3 żołnierzy armii niemieckiej i 1 
austro - węgierskiej.