RAKÓW
Kwatera żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim.
W południowo - zachodnim rogu cmentarza pod murem, na końcu alejki wejściowej kwatera ( 5,5 x 4 m. ).
Kwatera w ogrodzeniu z kamiennych płyt spiętych żelaznymi  klamrami. W ogrodzeniu 4 mogiły  usypane 
z piasku, na jednej krzyż. Spoczywa tu 24 żołnierzy armii austro - węgierskiej i 1 rosyjskiej.
Pierwotnie na mogiłach znajdowały się drewniane krzyże.
Mogiła żołnierza 1914 - 1915 r. na cmentarzu żydowskim
Mogiła nie zachowana. Pochowano w niej żołnierza armii austro - węgierskiej, prawdopodobnie  wyznania
mojżeszowego. Obecnie teren cmentarza zdewastowany.