RACŁAWICE
Kwatera żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim
Po prawej stronie głównej alejki w ¶rodku cmentarza kwatera
( 210 x 300 cm. ), w betonowym obramieniu ze ¶ciank±, w któ-
rej  wnęka.  Prawdopodobnie  spoczywa  tu 19 żołnierzy  armii
austro - węgierskiej. W pobliżu znajdowały się również mogiły
114 żołnierzy armii rosyjskiej. Obecnie teren zajęty przez nowe
pochówki
Szkic kwatery wojennej z 1921 roku