PODPOLICHNO
                                                               Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.

Cmentarz położony  jest w pobliżu rozwidlenia drogi idącej przez wieś, za domem nr 10, w  lesie  przy ścieżce.  Założony  na  planie 
prostokąta ( 18 x 12 m ), obejmuje 20 kwater różnej wielkości. Kwatery w siedmiu rzędach, porośnięte trawą, jałowcem i sosnami, 
słabo widoczne w terenie. Na dwóch kwaterach był wysypany  żwir. Spoczywa tu 121 żołnierzy armii rosyjskiej, m.in. ze 184 Pułku 
Piechoty, poległych głównie w 1915 roku.  Pierwotnie cmentarz posiadał ok. 30 kwater, które  w  1927  roku  zaopatrzono  w  duży 
drewniany krzyż z wykazem poległych oraz ogrodzono żerdziami na słupach. Obecnie cmentarz otoczony jest łańcuchem rozpiętym 
na metalowych słupkach. Cmentarz jest zadbany i porządnie utrzymany. Jest położony zaraz za zabudowaniami wsi.
Do góry strony