PIŃCZÓW
Cmentarz wojenny z lat 1914 - 1918.
Cmentarz położony jest na stoku wzgórza przy ulicy Grodziskowej, za cmentarzem katolickm.
Zbudowany na planie nieregularnego, zwężającego się czworoboku długości ok. 118 m. i śred-
niej szerokości 22 m, o jednym  narożniku zaokrąglonym. Ogrodzony jest  murem z łamanego 
wapienia, z cementową nakrywą, uskokowo dostosowanym do nachylenia terenu.
Od strony cmentarza katolickiego wiedzie na teren cmentarza  wojennego bramka zamknięta
żelazną, dwuskrzydłową furtką z prętów, z datą '' 1914 - 1915 ''. Wejście  ujęte jest w dwa ma-
sywne prostopadłościenne słupy z płaską koroną. Od wejścia prowadzi alejka rozwidlająca się
 w 1/3 długości cmentarza na boki wzdłuż ogrodzeń i zakończona schodami kamiennymi wycho-
dzącymi na taras, na którym stoi murowana  kaplica. Alejki dzielą  wnętrze cmentarza na trzy
pola grobowe w betonowych krawężnikach. 
Kaplica, będąca elementem centralnym, pochodzi z okresu  późniejszego. Zbudowana jest  na
planie kwadratu, z dachem  krytym blachą,  zwieńczonym żelaznym  krzyżykiem. Wnętrze  na-
kryte sklepieniem krzyżowym z mensą ołtarzową, nad którą drewniany krzyż. Po lewej stronie
od wejścia wmurowana tablica kamienna z wyrytym napisem:
                          
             ''NIEZNANEMU ŻOŁNIERZOWI - PIŃCZÓW 20.IX, 1925''. 
Po prawej stronie tablica marmurowa z wyrytym napisem:
                                                 PHM. WALDEMAR KACZMARCZYK PS. KRZAK LAT 20
                                                 PHM. JANUSZ LASKOWSKI PS. SZCZERBO LAT 20
                                                 PHM. CZESŁAW LECH PS. MŁOT LAT 22
                                                 PHM. ZDZISŁAW MARCZEWSKI PS. GIERMEK LAT 22
                                                 PPOR. ANTONI PIASECKI PS. KUŁAK LAT 26
                                      CZŁONKOWIE PIŃCZOWSKIEGO HUFCA ''SZARYCH SZEREGÓW''
                                ZAMORDOWANI PRZEZ NIEMCÓW W ROKU 1943 W OKRESIE OKUPACJI
W dolnej części cmentarza, po obu stronach alejki wejściowej dwie kwatey grobowe z 55 żeliwnymi krzyżami nagrobnymi. Na polu centralnym
247 krzyży w 24 poprzecznych rzędach rozdzielonych krawężnikiem i płytami chodnikowymi. Krzyże w dwóch rodzajach: łacińskie i grekokato-
lickie ( z dolnym ramieniem skośnym ). Na części krzyży zachowały się żeliwne tabliczki nagrobne z nazwiskami. Krzyże są zardzewiałe a 
część połamana. Kwatery zarośnięte trawą, rzadko rosnące drzewa.
 
Na cmentarzu spoczywa 938 poległych żołnierzy, w tym ekshumowani i przeniesieni w 1937 roku z cmentarzy  wojennych w Kijach i Skowronnie
Górnym. Wśród pochowanych jest 9 żołnierzy z armii niemieckiej, 497 z rosyjskiej oraz 432 z armii austro-węgierskiej. 
Na krzyżach i tabliczkach  zachowane napisy:

                HIER RUHEN  | 11 TAPFERE |  RUSS.  KRIEGER | +  DEZEMB. 1914                                                                                                                                                                                  
                HIER RUHEN | 6 TAPFERE  | RUSS. KRIEGER | + JANNER 1915
                HIER RUHEN | 8 TAPFERE | RUSS.  KRIEGER | J.R. 90 + 8.12.1914                                                                                                                                                                                  
                HI HIER RUHEN | 17 TAPFERE | RUSS.KRIEGER | PRO PATRIA | MORTUI
                UNTOFFZ | FEDOR | KULAKOW || J.R.90 | + 8.12.1914
                HIER RUHEN | 28 TAPFERE | RUSS. KRIEGER | PRO PATRIA | MORTUI
                HIER RUHEN | 22 TAPFERE /| RUSS. KRIEGER | PRO PATRIA | MORTUI
                HIER RUHEN | 11 TAPFERE | RUSS. KRIEGER | J.R.91
                HIER RUCHT | 1 TAPFERER | RUS. UNTOFFZ. | + FEBER 1915
                HIER RUHEN | 12 TAPFERE | RUSS. KRIEGER | + FEBER MARZ 1915
                HIER RUHT | 1 TAPFERER | RUSS.  JNFANT.  | J.R. 323 | + FEBER 1915
                HIER RUHEN | 14 TAPFERE | RUSS.  KRIEGER | + JANNER 1915
                HIER RUHEN | 6 TAPFERE | RUSS. KRIEGER | + JANNER 1915
                1 TAPFERER | RUSS. KOSAK
                HIER RUCHEN | 2 TAPFERE | RUSS. KRIEGER | PRO PATRIA | MORTUI
                HIER RUHT | RUSSE | BORODIN | FURS FATRLAND | + 20.10.1914
HIER RUHEN |  5 TAPFERE | RUSS. KRIEGER | PRO PATRIA | MORTUI
RUSSE | SOROKIN | METODY | FURS FATRLAND | + 23.10.1914
1 TAPFERER | OSTERR. | PIONIER | + FEBER | 1915
7 TAPFERE | OSTERR. | KRIEGER | FURS VATERLAND | + DEZ. 1914
8 TAERPFERE | OSTERR. | KRIEGER | K.U.K.J.R. 93 | JANNER 1915

3 TAPFERE | OSTERR. | KRIEGER | K.U.K.J.R.93 | + FEBER. 1915
5 TAPFERE | OSTERR. | KRIEGER | FURS VATERLAND | + FEBER 1915
3 TAPFERE | OSTERR. | UNGARN | VON KGL. UNG. | HUS. RGT.
5 TAPFERER | OSTERR. | KRIEGER | FURS VATERLAND | + FEBER 1915
16 TAPFERE | OSTERR. | KRIEGER | K.U.K.J.R. 93 |+ JANNER 1915
12 TAPFERE | OSTERR. | KRIEER | FURS VATERLAND | + DEZ. 1914
3 TAPFERE | OSTERR. | KRIEGER | K.K.L.I.R. 15 | + FEBER 1915
8 TAPFERE | OSTERR. | KRIEGER  FURS VATERLAND | + JANNER | 1915
JNFANT. | ALFRED | GLATZEL | K.K.L.I.R.15 | + 13.2.1917
JNFANT. | JOHANN | BĄK | K.K.L.I.R.15 | + 13.2.917
JNFANT. | JOSEF | BIBERLE | K.K.L.I.R.15 | + 27.2.1917
JNFANT. | LADISLAUS | PORTYS | K.U.K.J.R.93 
JNFANT. | K. | SZABINSKI | PRO PATRIA | MORTUI
JNFANT. | K | NIEDBALSKI | PRO PATRA | MORTUI
JNFANT. | JOHANN | EISNER | K.U.K.J.R.93
JNFANT. | FRANZ / TILLER | K.U.K.J.R.35 | + 20.11.1914
KANONIER | JOHANN | HRBACEK | K.U.K.30  5 MORSER | + 27.2.1915
Fotografie pochodzą z początku lat 90. 
FELDWEBEL | BRONIS.LEWICKI | 16/13.HALBKOMP. | + 25.9.1915
LDST.JNF. | ANTON | SUK | L.E.B.495/4K. | + 5.9.1917
LDST.JNF. | KARL | STANEK | L.E.B.495/5K. | + 29.8.1917
LDST.ULANE | GEORGI | WOJEWITKA | K.U.K.U.RGT..7 | + 28.12.1917 
LDST.ULANE | PIOTR \ WYSPIANSKI | K.U..UNG.RGT. 7| + 22.7.1917
LDST.ULANE | MICHAL | CHMELEWSKI | K.U.K.UNG.RGT.7 | + 9.5.1917
LDST.ULANE | J.KWIAT- | KOWSKI | K.U.K.UNG.RGT.7 | + 13.7. 1917
LDST.ULANE | JOHANN | MLECZKO | K.U.K.UNG.RGT.7 |+ 26.5.1917
LDST.ULANE | LUKAS | CHARKIEWICZ | K.U.K.UL.R.7 | + 12.5.1917 
LDST.ULANE | JOSEF | GLOWICKI | K.U.K.UNG.RGT.7 | + 3.5.1917
JNFANT. | JLIA | LAMESCHYC | B.H.L.E.B.493/3K. | + 28.5.1917
JNFANT. | JOSEF | SABATHIEL |  K.K.L.E.B.495/3K. | + 3.6.1917
LDST.ULANE | STANISLAW | GILEWICZ  | K.U.K.UNG. RGT.7 | + 2.7.1917
JNFANT. | ANTON | HERALECKI | K.U.K.J.R.99/15K. | + MARZ 1915
JNFANT. | OTTO | IHLO | ERS.J.R.96/1K. | + OKTOBER 1914
HIER RUHT | VIKTOR | GRUTZ | FURS VATERLAND | + 3.10.1914
MUSKETIER | EMIL | HENKEL | J.R.96.12/K. | + 28.9.1914
HIER RUHT | FRIEDRICH | HILMAR | FURS VATERLAND | + SEPT.1914
HIER RUHT | 1 DEUTSCH. | KRIEGER | PRO PATRIA | MORTUI
FAHNRICH | PETER | DUBOVSKI | J.R.90. | + 8.12.1914
HAUPTM. | MICH.KOC- \ ZENKOWSKI | J.R.90 | + 10.12.1914
HAUPTM. | ALEKSI | KUCZATOW | J.R.399 | + 11.11. 1914
HIER RUHT | EIN RUSS. | LEUTNANT | J.R.339
1 RUSS. | FAHNRICH | J.R.89
1 RUSS. | KORPORAL | J.R.89
1 RUSS. | KORPORAL | J.R.89
RUSSE | MIECZYSL. | DYTMERSKI | J.R.91
RUSSE | JOSEF | CZACH  | J.R.91
RUSSE | FEDOR | GERAMOW | J.R.91
RUSSE | GREGOR | GONCZALOW | J.R.91
JNFANT. | ZINOWIE | PIETROWICZ | J.R.329
JNFANT. | AEKSA | JWANOWICZ | J.R.331 + 25.9.1914
JNFANT. | MYRON |  FOLINOW | J.R.331 
JNFANT. | VINAZNIKI | PALOWICZ | J.R.329
JNFANT. | SINOWY | KROPIFKA  J.R.331
JNFANT. | ZSOITON | FUKA  | J.R.331
JNFANT. | STEPAN |SERGEJEW | J.R90 | + 16.1.1915
JNFANT. | JWAN | FROLOWICZ | J.R.331
JNFANT. | MIKOLAJ | PULST | J.R.90/13K | + 14.12.1914
JNFANT. | JWAN | ZERNOW | JNF.RGT.90 | + 13.1.1915
8 TAPFRE | RUSSISCHE | KRIEGER | J.R.89
JNFANT. | FEODOR | LEONTEWCZ | J.R.331
1 TAPFERER  | ARTILLERIST
JNFANT. | WENZEL | UNGRAD | KK.L.I.R.11  + 9.2.1915

JNFANT. | W. | LORENZ | K.U.K.J.R.99/5K.
JNFANT. | KARL HESS | K.U.K.J.R.99/5K. | + 14.3 1915
JNFANT. | WILHELM |KUKOL | KK.L.I.R15/9K.4.Z. | +15.2.1915
LDST.ULANE | THEODOR | ROGACKI | K.U.K.UL.R.7 | + 8.1.1918
ZUGSFUHRER | JOHANN | CZERMAK |/ K.K.L..R.32 | + 27.12.1914
OSTERR. | JOSEF | BASSA | FURS VATERLAND | + 9.11.1914
OSTERR. | ROBERT | MATKOWIEC | FURS VATERLAND | + 17.11. 1914
OSTERR. | JOHANN | MATUSZ | FURS VATERLAND | + 7.12. 1914
OSTERR. | ADAM | KOSCIOTEK | FURS VATERLAND | 17.11.1914
HIER RUHT | JNFANT | WENGER | J.R.93 | + 1914
GEFREITER | A. KRAJ- | CZOWICZ  | K.G..UNG.H.J.R.13  | + 1.12. 1914
OSTERR. | JGNACY | OSUCH  | FURS VATERLAND | +  28.7.1915
OSTERR. | F.TERFELS- | DORFER | FURS VATERLAND | + 31.8 1914 
JNFANT. | JOHANN | BLANK  | FURS VATERLAND | + 29.8.1914
OSTERR. | ANDREAS | MORAWETZ | FURS FATERLAND | + 27.10.1914
JNFANT. | PAWEL | WOJCZEK | K.U.K.J.R.75/4K. | +3O.11.1914
OSTERR. | JOSEF | KOLLER | FURS VATERLAND | + 28.4.1915
JNFANT. | JOSEF | MATYS | K.K.L.496/1K. | + 14.7.1916
GEFREITER | JOHANN | DRESCHER | K..K.J.R.93/7K.  | + 7.1.1915
JNFANT. | FRANZ | WANKA | K.U.K./7K. | + 15.1.1915
JNFANT. | RUDOLF | MICHALEK | K.U.K.JR./4/12 | + 11.2.1915
LDST.JNFANT. | JOHANN | BOROWENSKI | K.U.K.J.R.99/7K.  + 22.4.1915
JNFANT. | ANTON | GANGL | K.U.K.J.R.84 | + DEZEMBER 1914
JNFANT. | FRANZ | DVORACEK | K.U.K.J.R.93  
JNFANT. | STEPHAN | HAMERL | K..K.J.R.99/8K. | + 3.4.1915
JNFANT. | ADALBERT | KAKSA | K.U.K.J.R.54/12K.
HORNIST | ROMAN | CAMPA | K.U.K.J.R.93
KORPORAL | DIRNITZ | K.U.K.J.R.93/7K. 
VORMEISTER | RUDOLF | POPEK  | SCHW.H.DIV.1/2B | + 16.2.1915
VORMEISTER | ANTON | BITTNER | SCHW.H.DIV.1/2B |+ 16.2.1915
KORPRAL | JOHANN | SCHAUER | SCHW.H.DIV.1/2B | + 16.2.1915
FEUERWERKER | GEORG | SLUSY | SCHW.H.DIV.1/2B | + 23.1.1915
Na kilku kwaterach zlokalizowano późniejsze  pochówki: 6 mogił i pomnk żołnierzy  Armii Radzieckiej. Cmentarz  urządzono w
1917 i 1918 roku. W tym czasie na mogiłach ustawiono żeliwne krzyże,  wzniesiono kaplicę. Teren cmentarza ogrodzono kamie-
nnym murem.
Do góry strony
Fotografie z sierpnia 2005 r.