PAWŁÓW
Mogiły żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim starym
W lewym górnym rogu cmentarza w sześciu rzędach 13 żeliwnych          
krzyży, 22  betonowe  słupki z żeliwnymi tablicami  i  8  żeliwnych
tablic wmurowanych w betonowe podstawy. 
Na krzyżach były napisy:

- ERS.RES. | PAUL | VOGELREUTER | L.J.R.133/11 K. | + 18.5.1915
- WEHRMANN | EMIL | JOHNE | L.J.R.133/5 K. | + 19.5.1915
- WEHRM. | ERNST | PREIS | L.J.R.133/1 K. | + 17.5.1915
- KRIEGSFRW. | ARTHUR | HERGERT | L.J.R.133/12 K. | + 17.5.1915
- WEHRMANN | WILLY | ERDMANN | L.J.R.133/3 K. | + 17.5.1915
- UNTOFF. | ERNST | TROCH | L.J.R.133/5 K. | + 16.5.1915
- WEHRMANN | HEINRICH | RAMMLER | L.J.R.133/2 K. | + 19.5.1915
- GEFREITER | ARNO | ZIEGER | L.J.R.133/11 K. | + 16.5.1915
- WEHRM. | JOHANNES | WOLF | L.J.R.133/9 K. | + 23.5.1915
- WEHRM. | OTTO | SCHMIDT | L.J.R.133/11 K. | + 16.5.1915
- LDSTRM. | WALTER | GOTZE | L.J.R.133/1 K. | + 12.6.1915
- LD.WEHRM. | GUSTAV | SCHOPPER | L.J.R.133/3 K. | + 16.5.1915
- GEFREITER | ARTUR | PHILIPP | L.J.R.133/3 K. | + 20.5.1915

Na tablicach napisy:

- WEHRMANN | ERNST | SCHERNAU | L.J.R.47/9 KOMP. | + 16.5.1915
- WEHRMANN | ERNST | GOTZ  | L.J.R.47/9 KOMP. | + 16.5.1915
- ERS.RES. | AUGUST | RAWE | L.J.R.46/12 KOMP. | + 19.5.1915
- ERS.RES. | WILLY | WOLF | L.J.R.47.10 KOMP. | + 16.5.1915
- WEHRMANN | FRIEDRICH | ANDERS | L.J.R./2 KOMP. | + 16.5.1915
- WEHRMANN | ROBERT | SASSIN | L.J.R.47/9 KOMP. | + 16.5.1915| 
- WEHRMANN | WEISCHNITZEK | AUGUST | L.J.R.46/8 KOMP. | + 19.5.1915
- GEFREITER | WALDEMAR | BRESS | L.J.R.47/9 KOMP. | + 16.5.1915
- ERS.RES. | JOSEF FRANK | L.J.R.47/10 K. | + 16.5.1915 | LDSTRM. | AUGUST |
  | SCHWARZ | L.J.R.47/11 K. | + 16.5.1915
- MUSKETIER | ERDM. WEINHOLD | L.J.R.47/3 K. | + 16.5.1915 | WEHRMANN |
  | AUGUST WELL | L.J.R.47/11 K. | + 25.6.1915
- MUSKETIER | OSWALD BEER | L.J.R.47/10 K. | + 16.5.1915 | WEHRMANN |  | 
MATHIAS ROSER | L.J.R.47/10 K. | + 16.5.1915
- WEHRMANN | ALBERT MULLER | L.J.R.47/12 K. + 16.5.1915 | ....
- WEHRMANN | AUGUST LOFFLER | L.J.R.47/10 K. + 19.5.1915 | ....
- WEHRMANN | KASIMIR | GANOWICZ | L.I.R.46/8 KOMP. |+ 20.5.1915
- LDSTRM. | ALBERT | ROKITA | L.J.R.47/12 KOMP. | + 16.5.1915
- UNTOFFZ. | HERMANN | BEHRENDT | L.J.R.47/9 KOMP. | + 16.5.1915
- WEHRM. | PAUL | ANDREAS | L.J.R. 47/9 KOMP. | + 16.5.1915

Pod napisami na tablicach ''żelazna krzyże''. Spoczywa tu 223 żołnie-
rzy armii niemieckiej,  1 austro - węgierskiej i ok. 250  rosyjskiej, w
tym ekshumowani i przeniesieni w 1936 r. z cmentarzy wojennych w
Kuczowie,  Pokrzywnicy,  Stykowie  oraz  rozrzuconych  okolicznych
mogił  ( w Jabłonnie, Dąbrowie, Chybicach,  Trzeszkowie, Wymysło-
wie ). Pierwotnie spoczywało tu, w kilku kwaterach z dębowymi krzy-
żami 20 żołnierzy armii niemieckiej. Kwatery były wygrodzone żywo-
płotem i drewnianą bramką. W  latach  trzydziestych,  w  związku  z 
przenoszeniem żołnierskich szczątków z okolicznych grobów, dzielni-
cę wojenną powiększono. Wtedy też  ustawiono  kilkadziesiąt  żeliw-
nych krzyży i  tablic  przeniesionych  z  likwidowanych  cmentarzy  i 
grobów wojennych
Szkic dzielnicy wojennej na cmentarzu katolickim ( lata 80 ub. wieku )
Szkic cmentarza z roku 1926
Do góry strony