NOWA  SŁUPIA
Mogiły żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim
Na lewo od alejki wejściowej, w środku cmentarza, wydzielona  trzema alejkami i ścieżką  dzielnica wojenna.
W pięciu rzędach zgupowane 94 żeliwne krzyże rosyjskie i łacińskie, oraz 10 żeliwnych tablic na betonowych
podstawach. Teren częściowo zajęty  przez  nowe pochówki. Spoczywa tu 311 żołnierzy armii  rosyjskiej, 106
niemieckiej i 56  austro - węgierskiej, w tym ekshumowani i przeniesieni w latach  trzydziestych z cmentarzy
wojennych w Czajęcicach i Starej Słupi. Pierwotnie dzielnica wojenna wygrodzona żeliwnymi kratami obejmo-
wała większy teren. Na kilkudziesięciu mogiłach znajdowało się więcej żeliwnych krzyży i tablic.
W 1926 r. mogiły uporządkowano oraz naprawiono i uzupełniono brakujące krzyże.
Na krzyżach napisy:

- HIER RUHEN / 12 RUSS. / SOLDATEN / PRO PATRIA / + 1914/1915
- 10 RUSS. / KRIEGER / + 1914-1915 ( napis powtórzony na 7 krzyżach )
- HIER RUHEN / 5 RUSS. / SOLDATEN / PRO PATRI / + NAV. 1914
- HIER RUHEN / 3 RUSS. / SOLDATEN / GROCHOW.R.182 / + MAI 1915
- HIER RUHEN / 10 OSTERR. / SOLDATEN / PRO PATRIA / + NOV. 1914
- HIER RUHEN / 10 OSTERR. / SOLDATEN / PRO PATRIA  + 1914/1915
- HIER RUHEN /5 DEUTSCHE / SOLDATEN / VOM L.I.R.23/2 B / + 19.5.1915
- OSTERR. / LUDWIG / KOSTOWSKI / K.U.K.J.R.57 / + 18.11.1914
- OSTERR. / KAISER / K.U.K.J.R.84 / + 20.5.1915
- UNTOFZZ. / JOHANN / HAUPT / L.J.R.72/10K. / + 18.5.1915
- GEFREITER / HERMANN / KORNEMANN / L.J.R.72/10K. / + 18.5.1915
- LDSTRM. / FRANZ / JASSIAK / L.J.R.72/7K. /+ 20.5.1915
- KRIEGSFRW. / OTTO / MULER / L.J.R.72/10K. / + 20.5.1915- LDSTRM. / KARL / SUCCOW / L.J.R.72/10K. / + 20.5.1915
- GEFREITER / WILHELM / RUSCHKE / L.J.R.72/12K. / + 19.5.1915
- ERS.RES. / HEINRICH / DUCKNER / L.J.R.72/5K. /+ 19.5.1915
- ERS.RES. / JULIUS / KLEIN / L.J.R.72/10K. / + 19.5.1915
- LEUTNANT / GEORG / HARTMANN / L.J.R.23/6K. / + 19.5.1915
- OBERLEUTN. / ARNO / LUBMAYER L.J.R.23/7K. / + 19.5.1915
- RUSSE / DYMITREJ / MAKSYMOW / GROCH.RGT.182 /+ MAI 1915
- RUSSE / P.GOWOR- / KANZIK / SIBIR.GDE.RGT.9 / + MAI 1915
- FELDW.LEUTN. / FRANZ / STILLE /L.J.R.72/9K. /+ 19.5.1915
- OSTERR. / ANTON / WURZL  K.U.K.J.R.84 / + 20.5.1915
- GEFREITER / FRIEDRICH / KOHLMANN / L.J.R.57/6K. / + 19.6.1915
- LDSTRM. / JOSEF /ROŻEK / L.J.R.72/7K. / + 26.5.1915
- WEHRMANN / LUDWIG / ADRIAN / L.J.R.57/6K. / + 19.6.1915
- JNFANT. / FRANZ / KOVACS / K.U.K.J.R.12/1K. / + NOV. 1914
- RUSSE / JOSEF / DATUKAZWIL / GRCH.RGT.182 / + MAI 1915
- GEFREITER / J.ANDREI. / WOPYLKO / JNF.RGT.184 / + MAI 1915
- OSTER. / FRANZ / PROHASKA / K.U.K.J..84 / + 19.5.1915
- ERS.RES. / FRANZ / ZIMON  L.J.R.23/6K. / + 19.5.1915
- WEHRM. /VALENTIN / SCHELIGA / L.J.R.23/6K. / + 19.5.195
- WEHR. /EDMUND / KALDONEK / L.J.R.23/6K. / + 19.5.1915
- ERS.RES. / EDUARD / MAYER / L.J.R.72/3K. / + 19.6.1915
- ERS.RES. / PAUL / HOFFMAN / L.J.R.23/6K. / + 19.5.1915
- RUSSE / NIK.JERZY / PENCZUK / GROCH.R.182/10 R / + MAI 1915
- ERS.RES. / URBAN / MATZIOL / L.J.R.23/8K. / + 20.5.1915
- WEHRM. / VINCENZ / GOIK / L.J.R.2/8K. / + 20.5.1915
- LDSTRM. / FRANZ / SCHMELZER / L.J.R.72/9K. / + 19.5.1915
- SCHUTZE / PAUL / SCHUMRICH / M.G.K.L.J.R.72 / + 20.5.1915
- RUSS. / LEONTY / MICHAJLOW / GROCH.RGT.182 / + MAI 1915
- OSTERR. / HASELMANN / K.U.K.J.R.84  + 20.5.1915
- ERS.RES. / BRUNO / BACHMANN / L.J.R.72/6K. / + 23.6.1915
- BORYS / PETAK / + 20.10.1914
- RUSSE / FEDOR / JEGEREW . SIBIR.GDE.RGT.9 / + MAI 1915
- RUSSE / JAN / TIMOSZEW / GROCH.RGT.182 / + MAI 1915
- OSTERR. / LADISLAUS / TULEJA / K.U.K.J.R.57 / + 17.11.1914
- GEFREITER / BERTHOLD / BORELLY / L.J.R.72/1K. / + 19.6.1915
- RUSSE / KIJAN / FIEOKTISTOW / GROCH.RGT.182. / + MAI 1915
- RUSSE / ORMATOJ  FEDOROW / SIBIR.RGT.111/32 / + MAI 1915
- WEHRMANN / WILHELM / LAZAR / L.J.R.23/1K. / + 23.5.1915
- GEFREITER / THEODOR / BOETHE / L.KAV.R.2/2 / + 19.5.1915
- RUSSE / DYMITREI / MIKIEJEW / SIBIR.GDE.RGT.9 / + MAI 1915
- KRIEGSFRW. / JOSEF / LABOUREUR / L.J.R.72/1K. / + 19.6.1915
- GEFREITER / ALOIS / MALCHEREK / L.J.R.23/6K. / + 19.5.1915
- OSTERR. / KONST. / SMAGOWICZ / K.U.K.J.R.57 / + 17.11.1914
- HIER RUHT / OSTERR. / KREJU / FELDJAGER BTL.17 / + MAI 1915
- OSTERR. / JOHANN / KAWA / K.U.K.J.R.57 / + 17.11.1914
- GEFREITER / JOHANN / PRZYBILLOK / L.J.R.23/6K. / + 19.3.1915
- OSTERR. / STANISL. / BARAN / K.U.K.J.R.57 / + 17.11.1914
- OSTERR. / LUDWIG / BRATKO / K.U.K.J.R.57 / + 18.11.1914
- KRIEGSFRW. / RUDOLF / FISCHER / LJ.R.72/3K. / + 14.6.1915
- OSTERR. / JOSEF / EILWEIS / K.U.K.J.R.57 / + 19.11.1914
- KRIEGSFRW. / EUGEN / OTT / L.J.R.72/3K. / + 19.6.1915
- OSTERR. / MIECZYST. / GABIGA / K.U.K.J.R.57 / + 19.11.1914
- GEFREITER / JOSZKO / SAWRYT / + 20.10.1914
- OSTERR. / STANISL. / SZLOSEK /K.U.K.J.R.57 / + 19.11.1914
- BOLESLAW / LUKASZAITYS / + 20.10.1914
- RUSSE / ALEXEY / GRESZCZUK / GROCH.RGT.182 / + MAI 1915
Na żeliwnych tablicach napisy:

- WEHRMANN / GEORG / DREGER / L.J.R.72/9. + 19.5.1915 / WEHRMANN /
PAUL / KLUCKOW / L.J.R.72/9. + 19.5.1915 / WEHRMANN / FRIEDRICH / 
PRUSS / L.J.R.72/9. / + 19.5.1915 / GEFREITER / H.BOCKERMANN / LDW
JNFT.RGT.72/9. / + 19.5.1915 
- LDSTRM. / EMIL REIHE / L.J.R.72/9. / + 19.5.1915 / LDSTRM / FRIEDRICH
KURTH / L.J.R.72/9. / 19.5.1915 / WEHRMANN / PAUL KURTZ / L.J.R.72/9.
/ + 19.5.1915 / WEHRMANN / FRIED. HEITMANN / LDW.JNFT.RGT.72/9. / 
19.5.1915
- LDSTRM. / AUGUST LUDLEY / L.J.R.72.9. + 19.5.1915 / LDSTRM. / FRIED.
KORTLEBEN / L.J.R.72/9. + 19.5.1915 / LDSTRM. / PAUL JAHN / L.J.R.72/9.
+ 19.5.1915 / LDSTRM. / FRIEDR.KLEBERT  LDW.JNF.RT.72/9/ + 19.5.1915
- ERS.RES. / FRIEDRICH WEBER / LJ.R.23/5. + 19.5.1915 / WEHRMANN /
B.WODARCZYK / L.J.R.23/7. + 19.5.1915 / WEHRMANN / J.STRUGALLA /
L.J.R.23/5. + 19.5.1915 / UNTEROFFIZIER / W.TANNHAUSER / L.J.R.23/5.
+ 19.5.1915
- UNTOFFZ. / AUGUST KIENAZ / L.J.R.23/6K. + 19.5.1915 / WEHRM. / OTTO
GORNIK / L.J.R.23/6K. + 19.5.1915 / ERS.RES. / FRANZ WLOKA / L.J.R.23/5K.
+ 19.5.1915 / ERS.RES. / FRANZ BALLOK / L.J.R.23/7K. + 19.5.1915
- ERS.RES / JOSEF BEDNAREK / L.J.R.23/5K. + 19.5.1915 / WEHRMANN / 
KARL BLACHNIK / L.J.R.23/7. + 19.5.1915 / ERS.RES. / PAUL BEHREND /       
L.J.R.23/7. + 19.5.1915 / WEHRMANN / JOSEF BLASZCZYK / LDW.INFT.RGT.        
23/7. / + 19.5.1915
- ERS.RES. / JOSEF ERLE / L.J.R.23/7. + 19.5.1915 / ERS.RES. / OTTO EBERT /
L.J.R.23/5. + 19.5.1915 / ERS.RES. / KARL CIESLA / L.J.R.23/7. + 19.5.1915
ERS.RES. / JOSEF CHRIST / LDW.JNFT.RGT.23/5. + 19.5.1915
- ERS.RSE. / JOHANN POPP / L.J.R.23/7. + 19.5.1915 / WEHRMANN / A. OPPER-
HALSKI / L.J.R.23/7. + 19.5.1915 / ERS.RES. KONRAD NOWAK / L.J.R.23/7. +
19.5.1915 / ERS.RES. / A.MYSLIWCZYK / LDW.JNFT.RGT.23.7. / + 19.5.1915
- WEHRMANN / FRANZ SWADZBA / L.J.R.23/5. + 19.5.1915 / WEHRMANN /
THOMAS SPINRZYK / L.J.R.23/5. + 19.5.1915 / WEHRMANN / ALEXANDER /
SOWA  L.J.R.23/7. + 19.5.1915
GEFREITER / A.REICHMANN / LDW.JNFT.RGT.2/5.  + 19.5.1915
ERS.RES. / OTTO KOPPEHL / L.J.R.23/7. + 19.5.1915 / WEHRMANN /
PETER KOSSYTORZ / L.J.R.23/5. + 19.5.1915 / ERS.RES. / REINHOLD        
KOWAL / L.J.R.23/5. + 19.5.1915 / WEHRMANN / ...OR ZELLOCK / ... /
Do góry strony