NOWA WIEŚ
 
                                                 Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.,  nr I

Cmentarz za wsią po prawej stronie drogi do Karsznic, za lasem. Widoczny  między  polami w postaci  wyodrębnionej 
kępy zieleni z wielkim dębem. Założony na planie  prostokąta z zaokrąglonym  jednym bokiem, otoczony kamiennym
murkiem. O dąb był oparty drewniany krzyż, na którego  poprzecznym ramieniu wyryty był napis: "PRO  PATRIA", 
niżej na pionowym ramieniu: "L. Poleg. 42". Cmentarz zarośnięty krzewami, sosną i wielkim dębem.  
Pierwotnie cmentarz ogrodzony był kamiennym murkiem z drewnianą bramką i obejmował kilka mogił. W 1926 roku           
został wyremontowany.
                                              Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r., nr II

Cmentarz w lesie sosnowym nad Nidą na stoku opadającym w kierunku podmokłych  łąk,  w  pobliżu  końca  kolektora 
cementowni "Małogoszcz" wpadającego do Nidy. W rzędzie 5 kwater porośniętych trawą i kilkoma sosnami. Na jednej 
kwaterze drewniany krzyż z daszkiem. o który oparta żeliwna figura Chrystusa. Pierwotnie cmentarz posiadał drewniane 
ogrodzenie z bramką. W drugiej połowie lat dwudziestych wyremontowany.
Szkic cmentarza wojennego w Nowej Wsi 1914 - 1915 r., nr II
  Krzyż na cmentarzu wojennym 
1914 - 1915 r. nr II w Nowej Wsi
Spoczywa tu 75 żołnierzy armii niemieckiej poległych głównie w grudniu 1914 roku
Mogiła żołnierza rosyjskiego
Spoczywa tu 18 żołnierzy armii niemieckiej, 3 austro - węgierskiej i 1 rosyjskiej, poległych 
głównie w grudniu 1914 roku
Cmentarz zadbany, kwatery słabo widoczne
Do początku strony
Nowa Wieś - zdjęcie cmentarza z 1918 roku i współczesne.
Fotografia z 1918 roku - opisana z tyłu
Szkic cmentarza