NAGŁOWICE
Mogiły żołnierzy 1914 r. i ofiar II wojny światowej na cmentarzu katolickim
Plan cmentarza wojennego z 1918 roku
Szkic cmentarza wojennego z lat osiemdziesiątych ub. wieku
Cmentarz wojenny obecnie
Spczywa tu  34  żołnierzy  armii  rosyjskiej, poległych  głównie w grudniu 1914 roku oraz  ofiary  terroru
hitlerowskiego z okresu II wojny światowej.
Pierwotnie dzielnica wojenna obejmowała 18 kwater i mogił wygrodzonych żerdziami na słupach i wałem.
Do góry strony