MZUROWA
             Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.

Cmentarz po prawej stronie linii kolejowej Kielce-Kraków 
( w  odległości ok.  300  m ),  w  lesie.  Założony  na  planie 
zbliżonym  do   prostokąta,  z  zaokrągloną   tylną  częścią. 
Otoczony wałem i fosą z trzema przerwami na  wejście.  W 
tylnej części cmentarza nasyp (11 x 9 m, wys. ok. 1,5 m) ze 
ściętym  wierzchołkiem.  Przed  nasypem  i po jego bokach 
15  kwater  wyodrębnionych  mchem. Na kilku  kwaterach  
leżą  krzyżyki  z  deseczek,  na  innych   krzyże  wysypane 
piaskiem. Cmentarz porośnięty jest krzewami  i  drzewami, 
m.in. jałowcem, sosną.  Pochowanych  jest  tu  prawdopodo
-bnie kilkudziesięciu żołnierzy armii austro - węgierskiej i 1 
legionista. Cmentarz jest zadbany, na  wale otaczającym są
wkopane betonowe słupki pomalowane na biało i czerwono.
Widać że cmentarz bywa odwiedzany, są  ślady palenia lam-
pek i resztki kwiatów.  Cmentarz  jest  bardzo  dobrze  wido-        
czny w terenie, zwłaszcza od strony torów kolejowych.
Szkic cmentarza wojennego 1914 - 1915 r. w Mzurowej
Do początku strony