MOTKOWICE
Mogiły żołnierzy z lat 1914 - 1915 na cmentarzu katolickim.
 
We wsi Motkowice nad Nidą, około 2 km. od centrum wsi, po  lewej 
stronie drogi Motkowice - Jędrzejów znajduje się cmentarz wojenny
kryjący  34 żołnierzy  austro - węgierskich i 4 rosyjskich,  poległych
w latach 1914 - 1915. Z daleka widoczny jest jako kępa zieleni.
Założony na planie prostokąta o wym. 20 x 8 m. otoczony  jest niere-
gularnym szpalerem drzew i krzewów. Centralnym punktem jest dre-
wniany krzyż o wysokości ok. 3 m. do którego wiedzie alejka rozdzie
lająca dwa pola gobowe, kryjące ok. 26 mogił ziemnych.  Zarysy mo-
gił zatarte i słabo widoczne a cały cmentarz  zarośnięty i zaniedbany.
Podobno w Motkowicach Rosjanie  wystrzelali  w  zasadzce  cały od-     
dział austriacki.
Na ramionach krzyża napisy:
'' Śpijcie spokojnie w  tej mogile.Wy, którzy za różne  walczyli  ideje,
Wieczne Odpoczywanie Racz  Im Dać Panie. ''
Na grobach nie zachowały się dawne  krzyże  ani  napisy.  Cmentarz 
jest wpisany do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.
Cmentarz wojenny w Motkowicach
Fotografie pochodzą z początku lat  90. 
Fotografie z sierpnia 2005 r.
Do góry strony