MIERONICE
                                                     Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.

Cmentarz położony na stoku Góry Przeczki, na skraju lasu między polami, dobrze widoczny w terenie. Założony na 
planie prostokąta ( 10 x 11,5 m ) ze ściętym dolnym prawym rogiem, ogrodzony kamiennym murkiem. Wewnątrz 4 
kwatery  różnej  wielkości.  Cmentarz  silnie  zarośnięty  krzewami  i  trzema  wielkimi  sosnami.  Spoczywa  tu  14 
żołnierzy armii niemieckiej poległych  głównie w grudniu 1914 roku. Pierwotnie  cmentarz  posiadał  więcej mogił z 
drewnianymi krzyżami, na których umieszczono tabliczki z nazwiskami poległych. W drugiej  połowie lat  dwudzies-   
tych naprawiono uszkodzone ogrodzenie, nadsypano mogiły i uzupełniono brakujące krzyże.
Szkic cmentarza wojennego 1914 - 1915 r. w Mieronicach
Obecnie cmentarz jest odnowiony, posiada nowe
ogrodzenie  (murek), furtkę, jest zadbany i widać
że jest pod czyjąś opieką