MAŁOGOSZCZ - STACJA
Małogoska stacja jest miejscem z przeszłością historyczną. W jej pobliżu znajdują się  trzy  cmentarze 
żołnierzy niemieckich i austriackich z czasów pierwszej wojny światowej. Wielu  poległo  na linii frontu 
przebiegającej od Papierni po stację.
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r., nr I
Cmentarz usytuowany jest naprzeciwko budynku stacji kolejowej po lewej  stronie drogi  prowadzącej  do  Leśnicy, 
w lesie przy ścieżce. Założony został na planie prostokąta ( 9 x 10 m ), obwiedziony kamiennym murkiem z przerwą
na wejście. Wewnątrz znajdują się pozostałości dwóch kwater i resztki drewnianych krzyży. Ogrodzenie uszkodzone. 
Spoczywa tu 12 żołnierzy armii niemieckiej  poległych w okolicach  stacji głównie w grudniu  1914  roku.  Pierwotnie 
cmentarz obejmował kilka kwater z drewnianymi  krzyżami i tabliczkami z nazwiskami poległych. W drugiej połowie 
lat dwudziestych wyremontowano m.in. uzupełniono ogrodzenie i brakujące krzyże.
Szkic cmentarza nr. I przy stacji
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r., nr II
Cmentarz położony jest w odległości ok. 150 m od budynku stacji kolejowej, po lewej stronie  drogi  do  Leśnicy,     
w lesie. Założony na planie prostokąta (13 x 7 m ), ogrodzony kamiennym murkiem wysokości ok. 60 cm: górne     
naroża wklęsłe, dolne wysunięte do przodu. Po prawej stronie dawnego wejścia od południa ( zachowane żelazne 
uchwyty bramki ) w ogrodzeniu była kapliczka z kamiennych ciosów wysokości ok. 160 cm.  z  półokrągłą  niszą, 
nakryta daszkiem zwieńczonym żelaznym krzyżykiem. Cmentarz silnie zarośnięty drzewami i krzewami, ogrodze-           
niei kapliczka w dużym stopniu uzkodzone. Spoczywa tu 17 żołnierzy armii niemieckiej i austriackiej poległych w 
grudniu 1914 roku. Pierwotnie cmentarz  ogrodzony  kamiennym  murkiem  z  bramą  obejmował  kilka  mogił  z 
drewnianymi krzyżami, na których były tabliczki z nazwiskami  poległych. Na środku stał  duży drewniany krzyż.               
W kapliczce umieszczono  figurę Matki  Boskiej.  W  drugiej  połowie  lat dwudziestych przeprowadzono  remont 
cmentarza: naprawiono ogrodzenie, nadsypano mogiły i uzupełniono brakujące krzyże.
Szkic cmentarza wojennego nr II koło stacji
Kamienna kapliczka w ogrodzeniu
Zdjęcie wykonane w 2002 roku
Zdjęcie wykonane w 2003 roku
Odbudowany cmentarz wojenny nr. II przy stacji kolejowej
Fragment zniszczonego ogrodzenia
 Cmentarz był bardzo zaniedbany, zarosnięty, mimo iż położony jest bardzo blisko cmetarza nr.II.
Do  góry strony
Dalej
Ten sam cmentarz starannie odnowiony  ( foto - sierpień 2005 )
* * *