ŁYSAKÓW
Mogiła żołnierza z 1914 r.
Mogiła w ''lesie od Potoka''. w odległości ok. 1 km. na prawo od szosy Potok Wielki - Łysaków.
Usytuowana na polanie, bardzo  słabo  widoczna. Na  mogile  mały  drewniany  krzyżyk. Mogiła 
zarośnięta trawą. Według miejscowych informacji spoczywa tu żołnierz austro - węgierski.
Pierwotnie na mogile stał duży drewniany krzyż z nazwiskiem poległego.
Fotografii chwilowo brak - opisy pochodzą z lat końcowych ub.  wieku