LUDYNIA
                                              Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.

Cmentarz jest za wsią, na skraju lasu, po prawej stronie polnej  drogi  w  kierunku  Włoszczowej.  Założony  na 
planie prostokąta  ( ok. 11 x 6,5 m )  posiada  ażurowe  ogrodzenie  z  silikatowej  cegły  z  drewnianą  bramką.
Wewnątrz 9 kwater równej wielkości porośniętych trawą, na których krzyże z patyków.  Z  lewej  strony,  poza 
ogrodzeniem widoczny niewielki nasyp, z tyłu niewielki wał. Spoczywa tu 14 żołnierzy armii niemieckiej, głównie 
ze 133 Pułku Piechoty Landwery i 3 żołnierzy armii rosyjskiej. Pierwotnie cmentarz  zajmował  większy  obszar. 
Ogrodzony był kamiennym murkiem, później  żerdziami  na  słupach.  Obejmował  kilka  mogił  z  drewnianymi 
krzyżami. W 1928 roku cmentarz wyremontowano. W czasie II wojny światowej pochowano tu prawdopodobnie 
kilkunastu żołnierzy armii niemieckiej. W końcu lat siedemdziesiątych wykonano obecne ogrodzenie cmentarza.
Do początku strony