LASKÓW - GAJ
Kwatera żołnierzy 1914 - 1915 r. w lesie '' Gaj ''
W południowo - wschodnim rogu lasu  zwanego '' Gaj '' ( od strony
klasztoru Cystersów w Jędrzejowie ), po lewej stronie ścieżki kwa-
tera ( 200 x 770 cm. ), na której stoi krzyż z żelaznych rurek. 
Kwatera obramowana jest betonowymi płytkami, zadbana, dobrze
widoczna ze ścieżki. Spoczywa tu 5 żołnierzy armii austro - węgier-
skiej i 1 legionista.
W Laskowie, na prawo  od  obecnego  zachowanego
cmentarza,  kilkadziesiąt  metrów  dalej  był  drugi 
cmentarz (zbiorowa mogiła). Poległych przeniesiono
do Jędrzejowa.