KORZECKO
Teren cmentarza został zaorany w latach 50 ub. wieku przez okolicznych mieszkańców. Obecnie  teren cmentarza został gęsto
obsadzony młodymi drzewkami różnych gatunków. Nasadzenia zajmują obszar cmentarza ( na planie kwadratu ).
Cmentarz został założony podczas  walk 1914-1915 roku. Pochowano tu 51 żołnierzy  rosyjskich,  prawdopodobnie 18 żołnerzy  
austro-węgierskich, 4 niemieckich i jednego Polaka z I Kadrowej. Cmentarz  był  położony w polach, ( podobno  wykorzystano          
 do tego duży dół na polu, wyrobisko piasku). 4 mogiły zbiorowe, dwie  wększe to Rosjanie, dwie mniejsze - pozostali. Na mogi-    
łach  rosyjskich  duże  drewniane  krzyże z belek  wyciągniętych z okolicznych  okopów.  Na  krzyżach  drewniane skrzynki na 
wykaz  poległych. Prawdopodobnie była tam też wstawiona ikona. Na pozostałych dwóch mogiłach małe drewniane krzyże. 
Do końca zachował się jeden krzyż prawosławny ze skrzynką, 4 mogiły i ogrodzenie. Pochowani tu żołnierze to Rosjanie poleg-       
li w potyczce pod Chojnami (na Wilkowej, na bagnety), pod Chęcinami, między nimi rosyjski  artylerzysta, któremu pocisk  ur-       
wał głowę - pochowany  bez  głowy. Grenadierzy z 10 i 11 pułku. Polski  strzelec - legionista, według  niektórych  relacji  został
zabity przez okoliczną ludność w 1914 roku za to, że chciał rekwirować krowę. Inna wersja  mówi, że zmarł z ran  podczas  mar-
szu na Kielce. Austriacki kwatermistrz zasieczony szablami przez Kozaków we wsi. Dwóch austriackich huzarów zastrzelonych 
przez rosyjskiego snajpera. Niemcy zginęli, jadąc wozem by sprawdzić pociski, które nie wybuchły po jednym z ostrzałów.      
Zginęli, ostrzelani z armat przez Rosjan ze wsi. Austriacy w większości polegli w Korzecku i w Bolminie. Od szkoły w Korzecku,  
500 m. w kierunku Podzamcza Chęcińskiego, naprzeciw mleczarni  była  willa w której był szpital  wojenny, z niego  pochowano     
kilku Austriaków i Rosjan.  Jadąc  szosą Chęciny-Podzamcze, w prawo drogą do wsi. Po minięciu skalistej  góry po lewej  stro-      
nie skręcić należy w polną drogę, około 200 m. Po lewej stronie łąka, miejsce cmentarza.  
Szkic ''z epoki'' cmentarza w Korzecku.