KOŃSKIE
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz  założony na południe od kościoła  cmentarnego, przy
drodze do  Małachowa; od strony  drogi ogrodzony  murem z ła-
manego wapienia, który swoim odrębnym charakterem i dwoma
kamiennymi zniczami wyznacza  granice  cmentarza  wojennego
( dł. ok. 45 m ); z pozostałych stron graniczy z cmentarzem kato-
lickim. W ogrodzeniu były prześwity z krzyżami nakryte daszka-  
mi oraz bramka z żeliwną kratą, w której  daty 1914 - 1918, woj-
skowy krzyż i skrzyżowane  liście  palmowe. Po  prawej  stronie
bramki betonowa tablica z wyrytą  datą: 1933 R. Z pierwotnego 
układu cmentarza zachowany jest cypel  ziemny, na którym 112
ustawionych koncentrycznie  żeliwnych krzyży  rosyjskich i 4 ła-
cińskie. Niżej, wśród zarośli, w dwóch rzędach 7 żeliwnych tablic
leżących na betonowych  podstawach  oraz  mogiła w betonowej
obudwie, przy której stał żeliwny krzyż. 
Na krzyżach napisy:

UNTOFFZ. / MIKOLAJ / CHRUSZCZOW / GEB.ART.BRAG.2 / + 4.3.1915
- RUSSE / JWAN / MALYSZEW / KAR.RGT.188 / + 1.5.1915
- RUSSE / AKSENTY / JAKOWLEW / KAV.BRIG.2/7 / + 4.2.1915
- FELDSCHER / GUSTAW / SCHRAMM / FELDSP. 345 / + 1.1.1915
- RUSSE / ANDREJ / ZAJCEW / SAMOG.GREN.R7 / + 10.4.1915
- LDST.JNF. / JOHANN / MICHAJESCK / K.U.K.J.R.64 / + 16.5.1915
- RUSSE / DANIEL / ZWIERKO / PRO PATRIA / MORTUI
- RUSSE / ALEKSIEJ / CHWOSTOW / EKETR.GREN.R.1 / + 1.2.1915
- RUSSE / ANDRIEJ / FRANK / ROSTOW.GREN./R.2 / + 24.12.1914
- RUSSE / GLERET / ARTIMNOW / TANRW.GREN.R.G. / + 20.10.1914
- RUSSE / WASIL / SOBIELEW / TAUR.GREND.6 / 28.1.1915
- RUSSE / JAN / OMISZCZENKO / PERN.GREN.RGT.3 / + 25.2.1915
- RUSSE / NIKOLAJ / POPOW / SOLJAUFKI.J.R.206 / + 9.2.115
- RUSSE / JAKOB / MAJOROW / MOSK.GR.RGT.8 /+ 17.1.1915
- RUSSE / PIOTR / SZEWCZYK /JNF.FLDPST.107 / + 22.1.1915
- RUSSE / A.ARTIUS- / ZKIEWICZ / JSKROWA.ROTE.6 / + 16.3.1915
- RUSSE / JWAN / KUNDRASZOW / ART.BRIG.2 / + 20.10.1914
- RUSSE / KUZMA / KUZMYN / KIEW.GREND.R.5 / + 1.1.1915
- RUSSE / JAKOB / PIETRENKO / PIERN.GREND.3 / + 13.1.1915
- RUSSE / ALEX / DANILIN / SAOMG.GR.RGT.7 / + 10.1.1915
- RUSSE / KONRAD / DUBIMIV / ROSTOV.GREND.2 / + 20.1.1915
- RUSSE / GRIGORY / SULAKOW / GRENAD.DIV. +  31.3 1915
- RUSSE / JWAN / KUZNIECOW / JNF.RGT.185 / + 10.4.1915
- RUSSE / WASILIJ / GRICKO / JNF.RGT.84 / + 11.2.1915
- RUSSE / WASIL / SOLODNIKOW / MOSK.GREND.R.8 / + 20.1.1915
Szkic cmentarza z lat osiemdziesiątych
- RUSSE / NIKOLAJ / JAJKIN / KIEW.GREND.R.5 / + 31.1.1915
- RUSSE / FIODOSIF / PINAJEWSKI / JNF.ETAP.BAON / + 26.3.1915
- RUSSE / JERNDSIJ / PTOTNIK / JNF.RES.BAON 47 / + 9.2.1915
- RUSSE / ALEKS.  / BILIN / TAUR.GREND.R.6 / + 15.12.1914
- RUSSE / DYMITRIJ / CZAJKIN / TAUR.GREND.R.6 / + 11.11.1915
- RUSSE / DANIEL / MOJSEJONKO / MOSKEW.RGT.8 / + 10.11.1914
- UNTOFZZ. / DYMITRIJ / NIKANOW / TAUR.GREND.R.6 / + 1.4.1915
- RUSSE / NIKON / TARCHANOW / ORYTYWSKI  REGT. / + 17.10.1914
- RUSSE / NIKOLAJ / SANZAROW / SAMOG.GEND.R.7 / +7.11.1914
- RUSSE / SIERGIEJ  POPOW / WIEREN.RGT /+ 2.12.1914
- RUSSE / MAKSYM / SINCZOW / TAUR.GREND.R.6 / + 12.12. 1914
- RUSSE / WASLIEJ / ZEGULEW / KIEW.JNF.RG. / + 18.12.1914
- GEFREITER / DYMITRYJ / KLYKOW / SAMOG.GREN.R.7 / + 10.11.1914
- RUSSE / JAN / SKWARA / FELDSP.347 / + 13.4.1915
- R.UNTOFFZ. / ALEKSIEJ / CZERNYCHOW / FELDSPITAL 103 / + ...1914
- SANITAT. / NIKITA / NOWIK / FELDSP. 345 / + 31.12.1914
- RUSSE / SZCZER / BENIUK / PRO PATRIA / MORTUI
- RUSSE / ALEKSEJ / KUROCZKIN / JNF.TAUR.RGT.5 / + 7.12.1914
- RUSSE / JWAN / FRANTOW / KIEW.GREN.RGT.5 / + 1.1.1915
- RUSSE / PAWEL / MIELNIKOW / JNF.BASRK.R.185 / + 23.1.1915
- RUSSE / JWAN / MIELNIKOW / TAUR.GREND.R.6 / + 10.2.1915
- RUSSE / ALEX / SMYRNOW / PRO PATRIA / MORTUI
- RUSSE / ALEX / SOCHA / KIEW.GREND.RGT.4 / + 13.1.1915
- RUSSE / JWAN / LYSAN / ART.BRIG. / + 3.3.1915
- RUSSE / ALEKSEJ /KOSOW / JNF.RGT.83 / + 4.1.1914
- RUSSE / JOSEF / CISEK / JNF.DOMSK.RGT. / + 9.12.1914
- RUSSE / TYCHON / SKLAR / KIEW.GREND.R.5 / + 28.3.915
- RUSSE / JSAK / JSTRATUK / TAUR.GREN.R.6 / + 6.5.1915
- RUSSE / FIEDOR / RAZDROGYN / TAUR.GREND.R.6 / + 20.11.1914

- RUSSE / MYKOLAJ / SANZART / PRO PATRIA / MORTUI
- RUSSE / NIKOLAJ / LEBEDIEWICZ / JNF.RES.BAON 94 / + 20.1.1915
- RUSSE / GERASYN / KARANDEJ / JNF.RGT. 188 / + 21.4.1915
- RUSSE / MICHAEIL / MIZNIKOW / JNF.RGT. 181 / + 23.2.1915
- RUSSE / NIKOLAJ / RUS / BASRK.JNF.R.15 / + 3.3.1915
- RUSSE / MATWEJ / LAMIN / PERN.GR.RGT.3 / + 21.12.1914
- RUSSE / STEFAN / KOWALENKO / PRO PATRIA / 3.3.1915
- RUSSE / JACOB / JAKUSZOW / SCHUTZEN RGT. 5 
- RUSSE / JWAN NIKOLAJEW / KOS.SAPP.BRIG. / + 4.11.1914
- RUSSE / MAKSYM / MARTYNOW / APRG.JNFT.R.81 / + 3.1.1915
- UNTOFFZ / NIKOLAJ / DUKOW / SAM.RGT.83 / + 25.12.1914
- RUSSE / PLATON /SIEMIUTKIN / ZAKAT.RGT.164 / 18.11.1914
- RUSSE / SOFINLIN / CHAJFIZULLO / JNFT.RGT.162 / + 11.1.1915
- RUSSE / JELISIEJ / KORMON / JNFT.RGT.83 / + 21.12.1914
- RUSSE / NIKANDR/ KUDZIABALIJ / TAUR.GREND.R.6 / + 6.4.1915
- UNTOFFZ. / SERGIEJ / SAMOPIENKO / SAMOG.GREN.R.7 / + 10.2.1915
- RUSSE / J.WLASOR / LYSENKOW / JNF.REG.83 / + 13.1.1915
- RUSSE / ANTON / NIKASZEWICZ / JNF ...R.5 / ...
- RUSSE / JWAN / BAJKOW / ETAP...BAON / ...
- BACKER  / FIEDOR / CZERNAK / FELDBACK.86 / + 9.1.1915
- RUSSE / KUZINOW / BARANOW / MOSK.REG.6 / + 26.3.1915
- SANITAT. / ADAM / PODGORSKI / FELDP.ABT.76 / + 19.11.1915        
- RUSSE / MICHAIL / PAWLOW / NIEJEW.GR.RGT.4 / + 29.12.1914
- RUSSE / MICHA- / LENKO / TAUR.GRED.6 / + 9.2.1915
- RUSSE / ANAFAZY / JWANOW / DOSREW.J.RGT.82 / + 6.1.1915
- RUSSE / BOLESLAW / GORA / PRO PATRIA / MORTUI


- RUSE / ANDREJ / PACHYLA / FURS VATERLAND / + 25.2.1915
- OSTERR. / GREGOR / HARCZO / FURS VATERLAND / + MAI 1915
- JNFANT./ PETER / HANESKO / K.U.K.J.R.64 / + 15.5.1915
- RUSSE / GEREBENS- / ZCZYKOW / PRO PATRIA MORTUI
- LDST.JNF.  / JANOS / HAMPU / K.U.K.J.R.64 / + 16.5.1915
- LDST.JNF.  / LAZAR / TABAK / K.U.K.J.R.64 / + 16.5.1915
- RUSSE / FERDYNAND / GOLTZ / EKAT.GEN.L.R.1 / + 20.1.1915
- RUSSE / JULIAN / LUKAWIEC / NIEJEW.GREN.R.4 / + 9.2.1915
- RUSSE / WLADIMIR / EMALANOW / JNF.RES.BTL.18 / + 17.1.1915
- RUSSE / ALEKS. / LASZCZ / FEUERW.ART.B.21 / + 5.2.1915
- RUSSE / JLIA /KOSTIENKO / KIEW.GREND.5 / + 21.1.1915
- RUSSE / WASYL / OGARKA / SCHUTZ.RGT.8 / + 14.1.1914
- RUSSE / LEONTIJ / GRYCHOW / OKAT.JNF.RGT.1 / + 26.3.1915
- RUSSE / TIMOFIEJ / SZILAJEW / JNF.RGT.207 / 3.R. / + 7.2.1915
- SANITAT / PIOTR / KRASZOW / FELDSPITAL 419 / +++
- RUSSE / ALEX / WIESOLKIN / ART.BRIG.2 / + 4.12.1914
- RUSSE / ALEX / SUBOTIN / KIEW.GREN.RGT.5 / + 5.4.1915
- RUSSE / FIEODOR / ELA / ART.BRIG.2 / + 3.11.1914
- RUSSE / DYMITRIJ / SIELISZIZEW / SCHUTZEN RGT.8 / + 5.12.1914
- RUSSE / MICHAEL / KULAMIN / ART.BRIG.45 / + 12.1.1915
- RUSSE / SENION / LEGOJEW / NIEJEW.GR.REG.4 / + 13.1.1915
- RUSSE / ANTON / WASILIEW / ART.BRIG.2 / + 11.111914
- RUSSE / ALEX / MOSKALIKOW / KIEW.GREN.RGT.5 
- RUSSE / WASILY / WOLKOW / PERN.GR.REG.3 / + 1.3.1915
- RUSSE / JEFYM / POMCZELIN / JNFT.RGT.126 / + 24.1915 (sic!)
- RUSSE / JWAN / SIZOW / APRG.JNFT.R.87 / + 29.12.1914
- RUSSE / JAKOB / KREMEN/ RES.BAON. 37 / + 14.11.1914
- RUSSE / STANISLAW / LADEWICZ / AWARSKI R.187 / + 22.2.1915
- RUSSE / NKIFOR / POLAKOW / KARSK JNF.188 / + 18.4.1915
- R.UNTOFFZ. / SERGEJ / MIETOLKIN / STAB.D.GREND.KO. / + 5.2.1915
- RUSSE / ALEX / MAKSJMOW / KAUK.SAPP.B.5 / +21.12.1914
- RUSSE / MOJSEJ / AKSIRTOW / FURS VATERLAND / + 10.4.1915
- RUSSE / FILIP / EZUCHONOW / FURS VATERLAND /  + 21.3.1915
- SANITAT / WASYLI / BURYN / FELDSP.108 / + 14.2.1915
- RUSSE / JWAN / DYPENKO / BASRK.JNF.R.83 / + 3.4.1915
- RUSSE / G.MIED- / WEDIOR / SAM.JNFT.RGT.83 /+ 19.12.1914
- RUSSE / STANISLAW / OZIAROWSKI / PRO PATRIA / MORTUI
Na tablicach napisy:
-
 OFFIZIER / BAZALENKO / SIMON / FURS VATERLAND / + 5.12.1914
- OBERARZT / WALDEMAR / GUNTHER / FELDSP. / N.345 / + 29.1.1915
- MILIT.BEAMT. / ALEKSEJ / WENOKO / FELDSP. / N.345 / + 10.2.1915
- OFFZ.ASP. / MAKSYM / SICZEW / GREN.REG. / N.6 / + 18.12.1914
- TIERARZT / GARWIDA / ORLONOW / LAG.DIW. / N.21 / + 3.12.1914
- B.SCHWESTER / ERDOKIA / STIEPANOWA / KURSANOWA / + 21.1.1915
- JNFANT. / ZACHARIAS ROTEA / KU.K.J.R.64 + 17.5.1915 / UND / 1 OSTERR.
   KRIEGER / PRO PATRIA / MORTUI
Spoczywa tu 163 żołnierzy armii rsyjskiej, 57 austro - węgierskiej, 14 niemieckiej i 2 legionistów, w tym szczątki żołnierzy
ekshumowanych i przeniesiony w 1937 roku z cmentarza  wojennego  w  Sielpi Wielkiej. Pierwotnie  cmentarz  obejmował
większy obszar i sięgał w głąb obecnych  pochówków cmentarza katolickiego. Wokół cypla i na mogiłach stały  drewniane
krzyże, które na początku lat siedemdziesiątych  przeniesiono  i  ustawiono na cyplu. W 1933 r. cmentarz od strony  drogi
ogrodzono. Prawdopodobnie w czasie II wojny światowej pochowano tu partyzanta.
Do góry strony