KAZIMIERZA  WIELKA
Kwatery żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim
Szkic cmentarza z lat osiemdziesiątych ub. wieku
W głębi cmentarza, na lewo od głównej alejki, przy ogrodzeniu 11 kwater wygro-
dzonych cementowym krawężnikiem. Na kwaterach było 45 drewnianych krzyży
z resztkami niebieskiej farby i jeden betonowy. Na krzyżach wyryte były napisy:
- ... / 29/3 / 1915
- INFT. / ... / MATULA FRANZ L.I.R.31 / KUKLA ANTON L.I.R.15/3 / + / 21/4 / 19/4 / 1915
- ERS / STRAN ISTWAN / 14/3 WĘGIER L.I.R. / + / 23/2 / 1915
- SZER. / LONJA GYULA 48.WĘGIER.P.P. / KOCSIS JOHANN 11.WĘGIER F.J.B. / + / 4/3 / 2/3 / 1915
- 1915
- SZER. / FISZER JÓZEF 76. WĘGIER P.P. / GABOR JANOS 48.WĘGIER P.P. / + / 8/2 / 9/2 / 1915
- JANKO WILHELM / 72 WĘGIER P.P. / + / 19/2 / 1915
- FELDW. / JNFT. / BENNINGER JOSEF E.B.KAD.2 / KNET MICHAEL L.I.R. 16/10 / + / 5/4 /1915
- SZER /NEUDISTE JAKOB / 11. WĘGIER F.I.B. / + / 17.2. / 1915
- JNFT. / ZOGH JOSEF / S.A.11. / + / 17/2 / 1915
- SZER. / ASZOTH JOHANN / 72 WĘGIER P.P. / + / 1/3 / 1915
- JNFT. / ... / + / 9/2 / 1915
- ... / SZAROUT MICHAEL / F.K.R.28 / + / 2/3 / 1915
- ... / + / 1915
- SZER. / GULYAS / JOHANN / 18/9 WĘGIER.P.P. / + /28/2 / 1915
- FAHNR. / ZATLOUKAI ADOLF / L.I.R.31 / + / 4/5 / 1915
- SZEREG. / STORBER PAUL / 11.WĘGER.STRZEL.P. / + / 8/3 / 1915
- SZEREG. /FEHER KALMAN / 48.WĘGIER.P.P. /+ / 25/2 /1915
- KAPRAL  GALA VINZENS / 13 WĘGER P.P. / 2/3 / 1915
- SCHUSTER ALOIS / I.R.137/7 / + / 9/3 / 1915
- SZER. / KISS IMRE / 1 WĘGIER TURK.F.H.DIV. / + / 3/2 / 1915
- FUHRM. / RURAK JOHANN / + / 5/3 /1915
- WACHTT. / ZEHENTER KARL / L.GEND.KMDO. / + / 2/2 / 1915
- SZER. / WALDSIHT FERENCZ / WĘGIER P.P. /+ 25/12 1914
- SZER. / LUPTAK JANOS / 14/2 WĘGIER E.B. / + / 12/2 / 1915
- BLAHUTA KARL TRAIN D.2 / KLACA MICHAEL / TRAIN D.2 / + / 24/3 / 26/3 / 1915
- KAJTAR JANOS / 14/2 WĘGIER L.E.B.  / + / 3/3 / 1915
- SYBURA ANDREAS / DIV.BAGK.14 / + / 13/2 / 1915
- SZEREG. / SINGER FILIP / 27/2 / WENGIER.P.P.  / + / 13/2 / 1915
- FELDW. / INFT. / GEORG DAWID L.I.R.31 / CIESLAR ADAM L.I.R.31 / + / 27/3 / 26/3 / 1915
- FUHRM. / KUCHEJDA JOHANN + 4/1 /KLIMACH FRANZ + 2/3 / 1915
- SZER. LIPJAK JOHANN / 71/6 WĘGIER P.P. / + / 19/3 / 1915
- INFT. / NUNBERG ADOLF / L.I.R.16 / + / 1/2 / 1915
- JNFT. / GOROWSKI JOHANN / L.I.R.71 / + / 28/1 / 1915
- SZER. / JUREK JOHNN / 72 WĘGIER / + / 1915
- + 1915
Spoczywa tu 163  żołnierzy armii  autro - węgierskiej  i  40 rosyjskiej. Pierwotnie
dzielnica wojenna obejmowała ok. 120 mogił, które na początku lat trzydziestych
zaopatrzono w dębowe krzyże z wyrytymi nazwiskami poległych.
W 1986 roku z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej na 2
kwaterach umieszczono nagrobek w formie mogiły w obudowie z lastrika, na któ-
rej była tabliczka z napisem:
TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE / NARODOWOŚCI WĘGIERSKIEJ / POLEGLI W CZASIE
DZIAŁAŃ / I WOJNY ŚWIATOWEJ / CZEŚĆICH PAMIĘCI.
Do góry strony
Aktualnych fotografii chwilowo brak - opis pochodzi z końca ub. wieku.