JASIEŃ
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Szkic cmentarza wojennego w Jasieniu.
Cmentarz położony jest w lesie, na stoku przy  polnej drodze skrę-
cającej w lewo od drogi do Antonielowa,  niezbyt  widoczny w tere-
nie. Założony na planie nieregularnym, ogrodzony resztkami muru
kamiennego. Obejmuje cztery części wygodzone kamiennym  mur-
kiem i nasypami ziemnymi. Dwie  części  usypane na wyższym  po-
ziomie ( ok. 70 cm. ), w jednej  części  mogiła i dół. Cmetarz  zaroś-    
nięty trawą, krzewami i drzewami. 
Spoczywa tu  126  żołnierzy  armii  niemieckej. m. in. z 2 i 7 Pułku
Piechoty Landwery, poległych głównie  w  grudniu 1914 i w marcu
1915 roku. Cmentarz pierwotnie ogrodzony był  kamiennym  mur-
kiem zawierał kilkanaście mogił z drewnianymi krzyżami. 
W 1926 r.  wyremontowny,  uzupełniono  ogrodzenie  i  brakujące
krzyże.
Wykopany dół na cmentarzu ( ktoś czegoś szukał? )
Do góry strony