FAŁKÓW
Cmentarz  wojenny z I wojny św. w Fałkowie znajduje się za zachodnim murem cmentarza  ogólnego, który jest  usytuowany
przy drodze w kierunku miejscowości Przedbórz, około 300 metrów od centrum miejscowości Fałków.
Przechodząc przez  bramę wschodnią  cmentarza i kierując się  na  zachód  dochodzi się przez  małe przejście w murze na ów
pierwszowojenny cmentarz. Zbudowany jest na zasadzie tarasów, groby są umieszczone na  różnej wysokości. Pochowani  są
tam żołnierze różnych narodowości i wyznania - prawośławni, wyznania mojżeszowego, ewangelicko-augsburskiego, katolicy.
Znajdują się na nim zarówno pojedyncze mogiły poległych z ich nazwiskami jak i bezimienne groby zbiorowe. Cmentarz  jest
zadbany, chyba za sprawą miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum. W początkach lat 80 cmrntarz był zaniedbany, wyrzu-
cano tam śmieci. Zajmuje obszar ok. 250 m. kw.
Zdjęcia i opis nadesłał p. Jarosław Stasiński
Do góry strony