EUSTACHÓW  MAŁY
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz po lewej  stronie szosy z Łopuszna  do  Małogoszcza,
przed wsią Grabownica, w lasku pomiędzy polami. Założony na
planie prostokąta ( 26 x 33 m ), częściowo obwiedziony murem
z łamanego kamienia. Wewnątrz  słabo  widoczne  pozostałości
21 kwater. Cmentarz  zarośnięty krzewami i drzewami,  resztki
rozsypującego się ogrodzenia. 
Spoczywa tu 189 żołnierzy armii  niemieckiej,  głównie z 7, 23 i 
133 Pułku Piechoty Landwery oraz  2  żołnierzy  armii  austro -
węgierskiej, poległych  w  grudniu 1914 i od  stycznia  do  maja       
1915 r. Pierwotnie cmentarz  obejmował  26 kwater, w  których
pochowano  żołnierzy  ekshumowanych  i  przeniesionych z oko-
lic Łopuszna. W 1926 roku przeprowadzono remont cmentarza.
Poprawiono ogrodzenie,  wprawiono  nową  bramkę  drewnianą,
na środku ustawiono duży, drwniany  krzyż  ze skrzynką, w któ-    
rej umieszczon wykaz poległych.
Szkic cmentarza wojennego w Eustachowie Małym
Zdjęcie z 1918 roku - opisane z tyłu
Do góry strony