DZIAŁOSZYCE
Kwatery żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim
W górnym prawym narożniku cmentarza dwie kwatery. W latach osiemdziesiątych stało na nich 35 drewnia-
nych krzyży w trzech rzędach. Obecnie na miejscu krzyży drewnianych stoją krzyże betonowe.
Na nieistniejących już drewnianych krzyżach były resztki napisów:

- INFT. / SCHWEIGER JOZEF / I.R.99/14K. / + 18.4.1915
- GEFREIT.INFT. / BUDNIK ADOLF... / NAWRATIL ADOLF L.I.R.13 / + 5.3.1915
- SZER. / ANGRDI LAJOS  13 WĘGIER P.P. / + 28.4.1915
- FURMAN /WAŁEK STEFAN / + 3.1.1915
- NIEZN. ŻOŁN. ARM. ROSYJ.
- SZER. / GYULA FOCZOK / ŻOŁN. WĘGIER. + 24.3.1915                                                      
 - INFT. / MUSIKER ANTON / I.R.99/7K. / + 23.3.1915
- NIEZN. ŻOŁN. ARM. AUSTR.
- INFT.ZUGSF. / ... / OTTAHAL JOZEF L.I.R.13/10K. / + 19.3.1915
- KOBINSKY FRANC / LDST B. 105 / + 15.10.1914
- ULANE / NEZN. ŻOŁN. ARM. AUSTR. / + 28.3.1915
- SZER. / KISINARSKI ISTWAN / ŻOŁN. WĘGIER. / + 13.10.1915
 - NIEZN. ŻOŁN. ARM. AUSTR. / H.DV.46/2. / + 10.9.1914
- KAN. / RUKOWSKI JOZEF / SCH.H.DIV.1/II / + 26.3.1915

Wokół kwater wygrodzonych cemetowym krawężnikiem jest chodnik
z płyt. Przy mniejszej  kwaterze  zlokalizowano zbiorową  mogiłę  z  II 
wojny światowej.
Spoczywa tu 80 żołnierzy armii  austro - węgierskiej  i  26  rosyjskiej.
Pierwotnie  dzielnica  wojenna  obejmowała  większy obszar, obecnie 
zajęty przez nowe pochówki. W latach trzydziestych przeprowadzono
remont, istniejące  mogiły nadsypano i zaopatrzono w nowe, brzozwe
krzyże z wyrytymi nazwiskami poległych.
Do góry strony