CHYBICE
Kwatera żołnierzy 1915 r. na cmentarzu katolickim
Kwatera ( 8 x 3 m ) usytuowana jest w części wschodniej cmentarza pod  murem ogrodzeniowym.
Na kwaterze było 7 dębowych tablic nakrytych blaszanymi daszkami i zwieńczonych  krzyżykami
oraz drewniany krzyż. Na tablicach  wyryte były ''żelazne krzyże'' oraz pozostałości opisów:                

- ERS. RES. / OTTO / SCHOLLER / LDW.R.72/4 / + / 19.5.1915
- ... / MAX / ...MANN / + / 19.5.1915
- LDST.M. / NIKODEMUS / KOWALEWSKY / USSAR... / POSEN. 24... /2...1915
- JNF.GEFR. / WALTER / BOTTCHER / ... / ... / + / ...5.1915
- ... / ...RES. / FRIEDRICH / FIN... / ... / + 8..1915
- WEHRM. / PAUL / MESSNER / L.D.W.JR.72/1 / + 19.5.1915

Część muru ogrodzeniowego przy kwaterze podwyższona, z postokątną wnęką. Po prawej stronie
kwatery stał wielki kasztanowiec. Kwatera słabo widoczna.  Pochowano tu 9 żołnierzy  armii  nie-
mieckiej, głównie z 6, 23 i 72 Pułku Piechoty Landwery, poległych w drugiej połowie maja 1915 r.
Fotografii chwilowo brak - opis pochodzi z końca ub. wieku.