CHROBERZ
Mogiły żołnierzy 1914 - 1914 r. na cmentarzu katolickim
W lewym górnym rogu cmentarza  były dwa  kopce ziemne  ze  ścię-
tymi wierzchołkami.W kopcach luźno  powtykane krzyże: w jednym
dwa krzyże drewniane, dwa krzyże żeliwne i jeden z żelaznych rurek;
w drugim trzy krzyże żeliwne rosyjskie i dwa drewniane łacińskie.
Spoczywa tu 149 żołnierzy armii austro - węgierskiej i 93 rosyjskiej,
w tym szczątki  żołnierzy  przeniesione w 1937 r. z cmentarza  wojen- 
nego w Jurkowie.  Pierwotnie  dzielnica  wojenna  obejmowała  dwie 
mogiły  masowe ( kopce ) oraz  ponad 30 pojedynczych, obecnie  już
nie istniejących. Na mogiłach były drewniane krzyże z wyrytymi naz-
wiskami poległych.
Współczesnych zdjęć chwilowo brak - opis pochodzi z końca ub. wieku.