CHĘCINY
Kwatery żołnierzy 1914 - 1915 rok na cmentarzu katolickim
Na lewo  od wejścia,  w  rogu  cmentarza  dwie  kwatery  w 
betonowych  obramieniach  (wymiary jednej 300 x 190 cm). 
Pochowano tu 20 żołnierzy  armii rosyjskiej i 6 niemieckiej,
 m inn. z  47 Pułku Piechoty Landwery.  Pierwotnie  polegli 
spoczywali w 7 mogiłach, na których  ustawiono  dwa  duże, 
wspólne drewniane  krzyże z wykazem  poległych.  W  1964 
roku  z  inicjatywy   Urzędu  Gminy   w   Chęcinach   mogiły 
połączono w kwatery i obwiedziono betonowym obramieniem.
W Chęcinach były cztery cmentarze  pierwszowojenne, pozostał jden. Pierwszy był na terenie dzisiejszego kamieniołomu i
rezerwatu "Rzepka". Parę  mogił przy  okopach  (część okopów nadal zachowanych). Pochowano tam żołnierzy rosyjskich
(okopy rosyjskie). Drugi cmentarz był na dziedzińcu zamku pod środkową wieżą. Pochowano tam rosyjskich oserwatorów,
którzy kierowali z zamku artylerią. Pod zamkiem były okopy artylerii i piechoty, a na Górach nad Korzeckiem - Austriacy.
22 III 1915 roku poddała się austriacka twierdza w Przemyślu. Na wieść o tym w wielu  miejscach Austriacy z wściekłości
rozpoczęli huraganowy ostrzał rosyjskich pozycji.Ostrzał ten zniszczył wtedy wiele wsi i zamek w Chęcinach, mury i baszty.
Bateria dział która wtedy strzelała na Chęciny, stała  na  wzgórzu nad Nidą w Tokarni.  Były to moździerze kal. 305  i 420 
mm. Jeden z pocisków trafił w środkową basztę, odłamując duży, cylindryczny fragment, który  spadł na ziemię i w całości
stoczył się aż pod kościół  św.  Bartłomieja.  Rozbił się dopiero o mur  ogrodzenia. Wydarzenie to opisał wtedy  miejscowy
ksiądz, który był tego świadkiem. Pocisk do takiego  działa ważył  całkiem sporo i ładowany był  na  specjalnych  noszach 
przez kilku ludzi. Huk i skutek trafienia był straszny,  użyto tych  dział  wcześniej  pod  Bolminem i w Mostach.  Do dziś w 
niektórych miejscach są ślady. W jednym przypadku w Mostach pocisk zrobił tak głęboki lej, że był tam  później  wodopój
dla krów. Trzeci cmentarz był między zamkiem a kościołem. Pochowano tam w pojedynczych  mogiłach  10 rosyjskich  żoł-
nierzy. Nie wiadomo co im się przytrafiło, mozliwe, że polegli podczas ostrzału. Czwarty cmentarz to ten obecny. Po wojnie
poległych z cmentarzy ekshumowano i przeniesiono w jedno miejsce, na obecny cmentarz.

                                                       Tekst Adam Tutaj
Do góry strony
Zamek chęciński z utrąconą austriackimi pociskami środkową wieżą.