CHARSZNICA
Cmentarz wojenny 1914 r.
Szkic cmentarza wojennego
Cmentarz  położony  po  lewej  stronie  linii  kolejowej  Kielce -
Katowice, przed  przejazdem do Uniejowa. Założony  na  planie
prostokąta ( 25 x 13 m  ), na niewielkim tarasie z mogiłą  ziem-      
ną pośrodku ( 19 x 8 m ), w formie nasypu ze ściętym wierzcho-
łkiem ( wys. ok. 2 m ). Porośnięty trawą. 
Spoczywa tu 41 żołnierzy armii  niemieckiej, którzy zginęli pod-
czas katastrofy kolejowej 3 listopada 1914 r.
Cmentarz  założono  w  listopadzie 1914  roku.  Pierwotnie  był
ogrodzony niskim kamiennym murkiem. Na mogile  znajdował
się duży blok kamienny z wyrytym  napisem w języku  niemiec-
kim ( data śmierci i nazwiska zabitych ). U podnórza mogiły, po
obu stronach kamiennego  bloku  umieszczono  mniejsze  płyty,
również z napisami w języku niemieckim
Fotografii chwilowo brak - opis pochodzi z końca ub. wieku