BRZEZINY
Cmentarz wojenny z I wojny światowej
Cmentarz założony w rogu starego ( nie istniejącego już wówczas ) cmen-
tarza  parafialnego. Pochowano  tu 12 żołnierzy  rosyjskich  poległych w 
grudniu 1914 i do maja 1915 roku. Byli to prawdopodobnie  ciężko ranni
żołnierze  zmarli w lazarecie  przypuszczalnie  na zakaźną  chorobę  ( po-
chowani na uboczu, na cmentarzu opuszczonym ). Było tam kilka mogił z
żeliwnymi krzyżami. W 1926 roku cmentarz odnowiono. Po II wojnie  św.
cmentarz zlikwidowano. Odnowiony w 1996 (?) roku. W rogu  cmentarza
cztery krzyże, dwa  prawosławne, jeden  brzozowy i jeden  żeliwny na ka-
miennej podstawie. ( Żeliwny krzyż stał wcześniej na zachowanej  mogile
starego cmentarza ). Pod dwoma krzyżami trumienne tabliczki (z nowego
cmentarza). Całość ogrodzona drewnianym płotkiem. Cmentarz położony
na wzgórzu za szkołą.
Brzeziny cmentarz wojenny - foto tymczasowe