BRZEZINKI
Mogiła żołnierzy 1914 - 1915 i 1939 r. na cmentarzu katolickim
Po prawej stronie alejki wejściowej mogiła nakryta lastrikową płytą z ukośnie wmurowaną tablicą, na której
wyryty jest napis:  TU SPOCZYWAJĄ / NIEZNANI ŻOŁNIERZE WP / 1914 - 1939 / CZEŚĆ ICH PAMIĘ-
CI. Pierwotnie żołnierzy pochowano na cmentarzu cholerycznym. Spoczywało tu 23 żołnierzy armii rosyjskiej
poległych w 1914 i 1915  roku. Sześć  mogił  ogrodzono  parkanem z żerdzi, w środku  ustawiono  drewniany 
krzyż ze skrzynką, w której umieszczono wykaz poległych. Po II wojnie światowej żołnierzy z I wojny i spoczy-
wających obok z 1939 r. ekshumowano i przeniesiono na cmentarz katolicki.
Fotografii chwilowo brak - opis stanu na koniec lat osiemdziesiątych ub. wieku.